Erőteljes politikai nyomásra a katolikus püspöki kar deklarálja: „Aggodalommal tölti el” az ENSZ ötös bizottságának jelentése, mert az „…alkalmas arra, hogy a nemzetközi feszültséget fokozza, és országunk igazi érdekeit veszélyeztesse.”

    1957.

    augusztus 27.

    Letartóztatják Illési Gábor konzervipari technikust.1 október 5.

    1. 1) Illésit Welwyn Dallam ezredes, a bp-i amerikai követség légügyi attaséja szervezte be 1955 nyarán. Illési pénzért információkat gyűjtött a mezőkeresztesi, a pápai és a veszprémi repülőterekről. Miután Dallamot a forradalom alatti tevékenysége miatt a Külügyminisztérium kiutasította, Illésit egy „Tóvári” fedőnevű ügynök segítségével vették őrizetbe.

    Biszku Béla belügyminiszter Moszkvába látogat. Biszku referál Jurij Andropovnak, az SZKP KB osztályvezetőjének és Roman Rugyenko főügyésznek a kiemelt perek, köztük a Nagy Imre-per előkészületeiről. A szovjetek kérik, hogy a „nagy pert” az 1957. októberi moszkvai kommunista világtalálkozó utánra halasszák. december 21.