Megszüntetik a Táncsics Mihály Kört és hetilapját, a Magyarországot; a hivatalos indoklás szerint a kör beolvad a Magyar Partizán Szövetségbe.1

  1. 1) Valójában a kör az MSZMP-t balról bíráló magatartása miatt vált kellemetlenné.

1957.

december 30.

Az ET magas kitüntetésben részesít több egyházi vezetőt. Bereczky Albert ref. és Vető Lajos ev. püspök a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II., Szabó László, a baptista egyház országos elnöke a III., Mekis Ádám ev. esperes a Zászlórend IV. fokozatát kapja.

    1957.

    december 28.

    Ülést tart az MSZMP PB. Kádár János beszámol Nyikita Hruscsov válaszáról, amelyet a Nagy Imre és társai ügyében született KB-határozatról Jevgenyij Gromov bp-i szovjet nagykövet útján kapott. „Hruscsov elvtárs mondta: helyes, hogy ennek a dolognak a végére akarunk járni, de megkérdezte, hogyan fogunk a végére járni? Őt valószínűleg az érdekelte: mi lesz? Börtön, dorgálás, vagy mi? Hogy a végére járjunk, azzal egyetért.” 1958. január 28.

      Kihirdetik az 1957: 65. tvr.-t a termelőszövetkezeti tagok öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíjáról. A nyugellátás összegét a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok országosan számított havi átlagjövedelme alapján kell megállapítani; az irányadó havi átlagjövedelem összegét az Mt rendelettel állapítja meg. Az öregségi és rokkantsági nyugdíj a megállapított havi átlagjövedelem 35%-a.