Szénási Géza legfőbb ügyész hivatalosan javaslatot tesz a Nagy Imre-per IX. rendű vádlottja, Szilágyi József ügyének elkülönítésére. április 24. Domokos József, az LB még hivatalban lévő elnöke az irat hátoldalán (az egyébként időközben kórházba került Radó Zoltán helyett) Vida Ferencet nevezi ki a Nagy Imre-perben ítélkező tanács elnökévé. május 27.

  Az MSZMP és a JKSZ képviselői a jugoszláviai Karagyorgyevón kétnapos tanácskozást kezdenek a két pártot és országot érintő kérdésekről; a magyar küldöttséget Kádár János, a jugoszlávot Josip Broz Tito vezeti.

   1958.

   március 24.

   Bp-en tárgyal Nagy-Britannia Kommunista Pártja küldöttsége: John Gollan főtitkár, D. Matthews és Rajani Palme Dutt PB-tagok. Az angolok beszámolnak pártjuk súlyos válságáról, amelyet a magyar forradalom leverése okozott. A készülő Nagy Imre-perrel kapcsolatban kifejtik, hogy az káros hatással lehet a kommunista világmozgalomra. Javasolják a per nyilvános tárgyalását, és annak biztosítását, hogy Nagy Imre ismerje el bűnösségét. Kádár János, utalva az MSZMP KB februári határozatára, a következőképpen válaszol: „Ha nem néznénk a világkommunizmus érdekeit, Nagy Imre bandája már rég a föld alatt lenne.”