1958.

április 26.

Befejeződik a JKSZ Ljubljanában tartott VII. kongresszusa. A határozat, az előző évi kommunista világhatározattal szemben, fenntartja a kommunista világmozgalom többközpontúságának elvét, s elutasít mindenféle beavatkozást a belügyekbe. A kongresszus új pártprogramot fogad el, amelyet Moszkva és szövetségesei revizionistának bélyegeznek. — A Nsz-ban megjelent cikkében Wirth Ádám a jugoszláv vezetést támadja. május 21.

    1958.

    április 22.

    Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével, fellebbezési lehetőség nélküli eljárásban, szervezkedés kezdeményezése vádjával halálra ítéli Szilágyi Józsefet, 1956. október 28-a után Nagy Imre miniszterelnöki titkárságának vezetőjét, eredetileg a Nagy Imre-per IX. rendű vádlottját. Szilágyi a vizsgálat során minden együttműködést megtagadott a nyomozó hatósággal, ezért ügyét elkülönítették. április 24.