1958.

augusztus 30.

A KKP KB e napon befejeződő plénumán Mao Ce-tung javaslatára elfogadják a „három vörös zászló” politikáját, amelynek célja szocialista építés, nagy ugrás előre és népi kommunák létesítése. A határozat szerint az ország önerőből végrehajtandó modernizálásnak a kommunizmus sajátos kínai formájához kell vezetnie, nem a Nyugathoz való közeledéshez. 1962. január 18.

    Öngyilkosságot követ el Kuthy László v. vezérezredes, akit, miután a forradalom alatti kiszabadult fogságából, büntetésének további letöltésére visszarendelnek a váci fegyházba.1

    1. 1) 1944 áprilisától a nyilas hatalomátvételig Kuthy vk. ezredesként a VKF–2 vezetője volt, a kiugrás előkészítésében játszott szerepe miatt a nyilasok letartóztatták. 1950-ben a „tábornokok perében” halálos ítélete után kegyelemből életfogytiglani kényszermunkára ítélték, s ezt az 1954-es rehabilitációs eljárás során is megerősítették.

    Az LB Katonai Tanácsa Ledényi Ferenc elnökletével a HM Forradalmi Honvédelmi Bizottmánya tagjainak perében Váradi Gyula vezérőrnagyot, a bizottmány elnökét 7 évi, Marián István alezredest életfogytiglani, Erdélyi Sándor főhadnagyot 10 évi börtönre ítéli.