1958.

november 27.

A szovjet kormány jegyzékben javasolja Berlin négyhatalmi katonai megszállási rendszerének felszámolását, és Nyugat-Berlin demilitarizált szabad várossá nyilvánítását. Az ultimátum, amely Nagy-Berlin igazgatásának jogát lényegében az NDK-ra ruházná, kirobbantja az újabb berlini válságot. december 2. — A nyugati hatalmak elutasítják a javaslatot.

    1958.

    november 25.

    Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli a több felkelőcsoportban harcoló és a Köztársaság téri népítéletben való részvétellel vádolt Galgóczi Zoltán alkalmi munkást, Nagy József alkalmi munkást, Vass Lajos segédmunkást, Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet darukezelőt, Lachky Albert szerszámkészítőt, Burgermeiszter József szerszám-készítőt és Simon Gábor szabósegédet. november 28.