1958.

december 31.

E hónapban jelenik meg Darázs Endre, Györe Imre és Imre Katalin (1989. október 23.) szerkesztésében a Tűz-tánc c. antológia, amely fiatal, többnyire kezdő költők (köztük Baranyi Ferenc, Csepeli Szabó Béla, Györe Imre, Hárs György, Ladányi Mihály, Mezei András, Nyerges András, Simor András) politikai ihletésű, a proletárdiktatúrát igenlő verseit tartalmazza.

  1958.

  december 24.

  Kihirdetik az 1958: 40. tvr.-t a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról. „Öregségi teljes vagy résznyugdíjra jogosult az a hatvanadik életévét betöltött férfi, illetőleg az az ötvenötödik életévét betöltött nő, aki a szükséges szolgálati időt megszerezte. Az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultsághoz huszonöt évi szolgálati idő megszerzése szükséges. Az öregségi és a rokkantsági teljes vagy résznyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegészítésből áll. Az öregségi teljes nyugdíjra jogosult törzsnyugdíja a munkabér ötven százaléka. A nyugdíjkiegészítés az 1929. évi január hó 1. napja óta megszerzett szolgálati idő minden teljes éve után a törzsnyugdíj egy százaléka.” — A tvr. illetve annak végrehajtási utasítása alapján a nyugdíjakat és egyéb pótlékokat összesen 536 millió Ft-tal emelik. A saját jogú nyugdíjak 416-510 Ft-ról 553−663 Ft-ra nőnek. 1959. május 8.

   1958.

   december 20.

   Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével másodfokon halálra ítéli Bódi József kovácssegédet, aki 1956. október 27-én vélhetően agyonlőtte Kalamár József csepeli tanácselnököt; Szente Károlyt, a csepeli nemzeti bizottság tagját, aki november 4-e után is részt vett a fegyveres harcban; fiát, Szente Istvánt, a csepeli és a Corvin közi harcok résztvevőjét; Zsendovits Lászlót, a november 4-e utáni fegyveres ellenállás aktív résztvevőjét. december 23.