1959

1959.

december 18.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével Fáncsik György és társai (Kisfaludy utcai–Corvin közi felkelők) perében másodfokon négy halálos ítéletet hirdet; az első fokon ítélkező Tutsek-tanács hét halálos ítéletet hozott. Fáncsik György anyagellenőrt (1960. január 3.), Tóth Tibor segédmunkást, Dobi Károly kőművestanulót és Huzián István szabósegédet halálra ítélik. december 22. Deák Gábor ipari tanuló és Novák Károly kocsikísérő (Práter utca) halálos ítéletét életfogytiglani, Novák Károlyét 10 évi börtönre enyhítik.

  1959.

  december 10.

  Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka ismét függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát. A szavazati arány: 80 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás. A magyar delegáció a javaslat ellen szavaz, a román delegáció tartózkodik, továbbá 18 delegáció a magyar és kínai kérdés miatt fenntartással fogadja el a határozatot.

   1959.

   december 9.

   Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka elfogadja a 24 hatalmi határozati javaslatot, amely sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült az ENSZ-megbízottaknak együttműködni a magyar kormány képviselőivel; egyben megbízza Leslie Munrót, hogy tegyen további erőfeszítéseket a magyar kérdés tanulmányozására, a magyar kormánnyal való együttműködésre. 1960. január 19.