1959.

április 27.

Varsóban megkezdődik a VSZ tagállamai és Kína külügyminisztereinek kétnapos értekezlete. A küszöbönálló genfi értekezleten megbeszélésre kerülő kérdésekről, elsősorban a Németországgal kötendő békeszerződésről és a németországi megszállási rendszer megszüntetéséről tanácskoznak.

    Az 1957 után megválasztott protestáns egyházi vezetők (Káldy Zoltán ev. püspök, Fekete Zoltán ev. egyházkerületi felügyelő, Bartha Tibor, Darányi Lajos és Szamosközi István ref. püspök, Dienes István és Esze Tamás egyházkerületi főgondnok) leteszik az állami esküt.