1960.

április 20.

Éjjel a váci börtönből a Gyorskocsi utcai vizsgálati osztályra szállítják az éhségsztrájk „főkolomposainak” tekintett elítélteket (köztük Hrabovszky Lászlót, Lukách Tamást, Nagy Eleket), egy másik csoportot (köztük Bibó Istvánt, Göncz Árpádot, Kertész Dezsőt, Mészáros Gábort) Márianosztrára visznek. A legnépesebb harmadik csoportot (köztük Mérei Ferencet, Marián Istvánt, Széll Jenőt, Rácz Sándort, Hegedűs Lászlót) Sátoraljaújhelyre szállítják át, és fegyelmi fenyítésként egyéves összkedvezmény-megvonással sújtják őket. A sztrájkban részt vevő, de a váci börtönben maradó elítélteket három- vagy hathónapos összkedvezmény-megvonással büntetik.

  1960.

  április 9.

  A csehszlovák Nemzetgyűlés elfogadja a 36/1960. sz. törvényt az ország új közigazgatási beosztásáról; a korábbi 20 kerületet 10 kerületté, 270 járását 108 járássá vonják össze. Ezen belül Szlovákiában a korábbi 6 kerületből 3 kerület (a Pozsony székhelyű Nyugat-szlovákiai kerület, a Besztercebánya székhelyű Közép-szlovákiai kerület és a Kassa székhelyű Kelet-szlovákiai kerület), a 90 járásból 33 járás jön létre. Az összevonások során a magyar lakosságú járásokat általában a tőlük északra fekvő szlovák járásokkal egyesítik. A megszűnő dél-szlovákiai magyarlakta járási székhelyek: Somorja, Nagymegyer, Szenc, Vágsellye, Ógyalla, Párkány, Zseliz, Nagysurány, Verebély, Aranyosmarót, Ipolyság, Kékkő, Fülek, Tornalja, Nagyrőce, Szepsi, Királyhelmec és Nagykapos.

   1960.

   április 8.

   Genfben sajtókonferenciát tart Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője. Nyilatkozatában meglepetését és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Mo-ot a kozmikus tér békés felhasználására alakított ENSZ-bizottság tagjává választották. Panaszolja leveleinek visszaküldését, valamint azt, hogy az Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterhez küldött levelének kézhezvételét sem ismerték el. A magyar államférfiak cáfolatai ellenére fenntartja a fiatalkorúak mo-i kivégzésére vonatkozóan megjelent értesüléseket; elégtelennek nevezi az 1960. március 31-én kihirdetett részleges amnesztiát. április 14.