1961.

június 29.

A Fővárosi Bíróságon megkezdődik a Központi Papnevelő Intézetből kizárt kispapok, Rédly Elemér és társai pere. — Külön perben tárgyalják a „külföldi hatalom (a Vatikán) javára végzett kémkedéssel és összeesküvéssel” vádolt Tabódy István székesfehévári egyházmegyés pap ügyét. Tabódyt 12 évi szabadságvesztésre ítélik. 1972. december 30.

  Hatályba lép az 1959 decemberében aláírt Antarktisz-szerződés. A kontinens semlegesítéséről szóló dokumentum kimondja: az Antarktiszon tilos katonai támaszpontokat és erődítményeket létesíteni, hadgyakorlatokat folytatni, és bármilyen fegyverkísérletet végezni.

   1961.

   június 20.

   Az MSZMP PB határozatot hoz „A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról”. A határozat szerint „abból az elvből kell kiindulni, hogy bizonyos néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot. […] Fokozatosan el kell érni, hogy a cigányok a lakosság többi részétől nem elkülönítetten állandó lakóhelyeken települjenek, állandó munkához jussanak, egészségügyi körülményei javuljanak és emelkedjék kulturális színvonaluk. Fel kell venni a harcot a lakosság körében még ma is élő helytelen nézetek ellen, amelyek megnehezítik a cigányok beilleszkedését, társadalmi, gazdasági és kulturális felemelkedését.”

    A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a februárban letartóztatott katolikus papok és hitoktatók ügyében. A bíróság az iskolán kívüli hitoktatást és hitbuzgalmi tevékenységet „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésnek” minősíti. Havass Géza hitoktatót 5 és fél évi, Merényi Gyulát 4 és fél, Nobilis Gábort 4, Hontvári Miklóst 3 és fél, Gáldy Zoltánt 2 és fél, Barday Ödönt 8, Ikvay Lászlót, a KIOE volt főtitkárát 6, Emődi Lászlót 7, Földy Endrét 6 és fél, Lénárd Ödön piarista szerzetest 7 és fél, Kölley Györgyöt 3 évi börtönbüntetésre ítélik. 1963. március 27.