Befejeződik az SZKP XXII. kongresszusa. 1966. március 29. A tanácskozáson, Hruscsov beszámolóját követően, más felszólalók is élesen bírálják a „személyi kultusz” éveiben alkalmazott politikai módszereket. november 1. — A kongresszus elfogadja a párt történetének harmadik programját, amely szerint 1980-ig fel kell épülnie a kommunizmusnak. — A 11 tagú Elnökség tagjává választják mások mellett Nyikita Hruscsovot, Leonyid Brezsnyevet, Alekszej Koszigint, Nyikolaj Podgornijt és Mihail Szuszlovot. A KB első titkára Nyikita Hruscsov. 1964. október 14.

  1961.

  október 23.

  A magyar forradalom 5. évfordulója alkalmából népgyűlést rendeznek Buenos Airesben argentin közéleti személyiségek részvételével; bár a gyűlés idején a szovjet követség épületét a rendőrség körülveszi, egy robogó teherautóról mégis sikerül kátránybombát hajítani a követség egyik szobájába. — Rómában a szovjet kereskedelmi hivatal épületébe a tüntetők Molotov-koktélokat dobnak. — Grazban a középiskolások fáklyásmenetet rendeznek. — New Yorkban a Hunter College épületében tartanak megemlékezést. — Párizsban a megemlékezés keretében megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját.

   Kihirdetik az 1961: II. tc.-et a (már január 1-jén megkezdett) második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervről; az 1961: III. tc.-et a Magyar Népköztáraság oktatási rendszeréről; az 1961: IV. tc.-et az 1960. évi költségvetés végrehajtásáról.

    Moszkvában összeül az SZKP XXII. kongresszusa. Nyikita Hruscsov első titkár megtartja a KB beszámolóját. október 18. Hruscsov ismét élesen bírálja a „személyi kultusz” idején a párt és az állam vezetői ellen elkövetett törvénytelenségeket és Sztálin „hibáit”. — A nemzetközi kommunista mozgalomról szólva, Hruscsov Albániát és közvetve Kínát támadja; Csou En-laj, a kínai küldöttség vezetője hasonlóképpen válaszol. Ezzel nyilvánosságra kerül a nemzetközi kommunista mozgalom nagy szakadása. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.