Moszkvában megkezdődik a KGST VB 11. ülése. A tagállamok képviselői a műszaki-tudományos együttműködés továbbfejlesztéséről, a szabványok egységesítéséről, a vízgazdálkodásról és az 1966–1970. évi tervek összehangolásáról tárgyalnak.

    1964.

    február 22.

    Befejeződik az MSZMP KB kibővített ülése. A KB határozatban ítéli el a KKP vezetőinek politikáját. A testület dönt a mezőgazdaság továbbfejlesztésének feladatairól: támogatja a tsz-ek melléküzemági tevékenységének kiterjesztését, a különféle munkadíjazási és jövedelemelosztási módszereket, valamint a háztáji gazdálkodást. Elhatározzák, hogy fokozatosan eltörlik a termelőszövetkezeti tervek jóváhagyásának rendszerét és megteremtik a szövetkezetek vállalati önállóságának pénzügyi feltételeit. A KB határozata szorgalmazza az állami lakásépítés tempójának gyorsítását.