1964.

április 26.

Bukarestben nyilvánosságra hozzák az RMP KB nyilatkozatát „a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kérdéseiről”.1 Az állásfoglalás szerint „…egyetlen párt sem élvez kivételezett helyzetet, s nem tarthat igényt ilyen szerepre; irányvonalát és felfogását nem kényszerítheti más pártokra”; a szocialista országok viszonyában „nincs szükség külső irányító központra”. — Az RMP vezetése ezzel kinyilvánítja, hogy Románia nem tűr beavatkozást a politikájába, és szuverenitását, függetlenségét megvédi. Az utóbb „függetlenségi nyilatkozatként” emlegetett nyilatkozatban központi szerepet játszik a „nemzeti állam” fogalma.

  1. 1) Lásd Vincze, Erdély. — Más forrás április 16-ai dátumot említ; lásd R. Süle Andrea: Románia politikatörténete 1944–1990. In Hunya Gábor–Réti Tamás–R. Süle Andrea–Tóth László: Románia 1944–1990. Bp: Atlantisz Kiadó (Medvetánc), 1990, 235.