Leningrádban befejeződik a KGST VB 18. ülése. A tagállamok képvielői a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank első évi tevékenységének eredményeiről és a népgazdasági tervek összehangolásáról tárgyaltak.

  1965.

  június 25.

  Ülést tart az MSZMP KB. A testület javasolja Kádár János fölmentését az Mt elnöki tisztéből, egyúttal Kállai Gyula miniszterelnöki kinevezését. július 1. A KB javasolja továbbá Münnich Ferenc államminiszter nyugállományba helyezését és Pap János felmentését az Mt elnökhelyettesi tiszte alól. — A KB Nemes Dezsőt fölmenti titkársági tagsága alól, és kinevezi a Párttörténeti Intézet főigazgatójává. Helyébe Komócsin Zoltánt választja, akit fölment a Népszabadság szerkesztő-bizottságának vezetése alól. Németh Károlyt szintén felmentik KB-titkári megbízatásából. Gosztonyi Jánost fölmenti KB-osztályvezetői megbízatása alól, és kinevezi a Népszabadság szerkesztőbizottsága elnökévé. — A KB javasolja, hogy a Bp-i Bizottság Gáspár Sándort mentse föl első titkári tisztéből, és Németh Károlyt válassza meg az MSZMP Bp-i Bizottsága első titkárává. 1974. március 21.

   1965.

   június 23.

   Le Thanh Nghi miniszterelnök-helyettes vezetésével egyhetes látogatásra Mo-ra érkezik a VDK kormányküldöttsége. Megállapodást írnak alá a Vietnamnak nyújtandó segítségről és a két ország gazdasági együttműködésének fejlesztéséről. — Az országban nemzetközi vietnami szolidaritási hét kezdődik.

    1965.

    június 17.

    A Duna a csallóközi Csicsó közelében is átszakítja a gátat, s pár nap leforgása alatt eláraszt 55 ezer hektár területet és 45 települést Szlovákiában, a dunaszerdahelyi, a komáromi és érsekújvári járás területén. A körülzárt Révkomáromot napokig csak Mo felől lehet megközelíteni. — Az ár július közepén vonul le, a közel egy hónap alatt 53 693 embert kell evakuálni. Az árvízkárosultak megsegítésére Csehszlovákiában országos mozgalom indul.