1968.

március 31.

Egy Prágában rendezett nagygyűlésen mintegy 2-2,5 ezer volt politikai fogoly részvételével, a legnagyobb ellenzéki szervezetként létrejön az 1948 utáni politikai perekben elítélteket tömörítő K–231 klub. (Nevét a 231/1948. sz. törvény alapján kapja.) Tagjainak száma rövid időn belül eléri a 80 ezret. április 5.

  Szlovákiában a Csemadok (1969. március 17.) galántai járási bizottsága követeli az 1945-ös kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revízióját, a reszlovakizáció, a csehországi deportálás és a lakosságcsere átértékelését, a meghurcoltak rehabilitálását és kárpótlását, valamint ezen akciók szervezőinek felelősségre vonását. április 1.

   1968.

   március 27.

   A pozsonyi Új Szó beszélgetést közöl Lőrincz Gyulával a nemzetiségi kérdésről; a Csemadok KB elnöke elítélően nyilatkozik a magyar kisebbség második világháború utáni üldözéséről. március 28. Lőrincz többek között kijelenti: „Minket 1918-ban senki sem kérdezett meg, hogy hova akarunk csatlakozni, mi nem önként csatlakoztunk a Csehszlovák Köztársasághoz, minket ide csatoltak.” A szlovák sajtóban ezt követően heves kampány indul a Csemadok és elnöke ellen.