Moszkvában a Nemzetközi Lenin Békedíjat odaítélő bizottság hat személyt részesít az 1967. évi kitüntetésben: Sík Endrét, az Országos Béketanács elnökét (július 27.), Romes Csandrát, a Béke Világtanács főtitkárát, Jean Effel francia karikaturistát, Nguyen Thi Binh asszonyt, a DNFF KB elnöksége tagját, Jorge Talamen Borda kolumbiai írót és Joris Ivens holland filmrendezőt.

    1968.

    április 25.

    Daniel Okáli1 a Csemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalására reagálva kijelenti, hogy a kassai kormányprogram még ma is érvényes, a csehszlovák–magyar lakosságcserét pedig olyan akcióként jellemzi, amely a magyarkérdést „békés úton” próbálta rendezni. június 1.

    1. 1) 1948-ban a lakosságcseréről folytatott tárgyalásokon Okáli volt a csehszlovák delegáció vezetője.