1968.

június 30.

A franciaországi parlamenti választásokon a gaulle-isták (43,7%-nyi szavazattal) egyedül abszolút többséget szereznek; a jobboldali pártok együttesen a francia parlament 1945 utáni történetében példátlan arányban győznek. Az FKP a szavazatok 20,3%-át kapja.

    Csehszlovákiában megjelenik a Ludvík Vaculík által fogalmazott 2000 szó c. felhívás; a hetven aláíró sürgeti az ország demokratizálását, figyelmeztet a reformfolyamatot a konzervatívok részéről fenyegető veszélyekre, sürgeti a pluralista demokrácia megvalósítását, visszarendeződés esetén pedig polgári engedetlenségre és tüntetésekre szólítja fel a lakosságot.július 5. A pártvezetés még aznap elítéli, és a párt politikája elleni támadásnak nyilvánítja a felhívást, a VSZ tagállamai pedig fokozzák sajtókampányukat Csehszlovákia ellen. — Az SZNT ülésén, a kommunista hatalomátvétel óta első ízben titkos szavazással, Ondrej Klokočot választják meg a testület új elnökévé.

      A csehszlovák parlament elfogadja az 1948 óta lefolytatott politikai perek áldozatainak rehabilitációjáról szóló törvényt. — Daniel Okáli a Matica Slovenska kassai nagygyűlésén kijelenti, hogy hasznos volna, ha sor kerülne a csehszlovák–magyar lakosságcsere befejezésére.