1969.

augusztus 20.

A bp-i Erkel Színházban megrendezik a Magyar Televízió IV. Táncdalfesztiváljának döntőjét. 1971. augusztus 20. Első díjat nyer Késmárky Marika („Egy fiú a házból”) és Koós János („Nem vagyok teljesen őrült”); második díjat Harangozó Teri („Szeretném bejárni a földet”) és a Metro együttes („Régi kép: szobrok”). Arany Mikrofon-díjat kap Harangozó Teri, előadói díjat Koncz Zsuzsa, hangszerelői díjat Wolf Péter.

    1969.

    augusztus 12.

    Bukarestben befejeződik az RKP X. kongresszusa. Nicolae Ceauşescu először említi a „társadalom homogenizálása” kifejezést a „kizsákmányoló osztályok” felszámolását követően a szocialista társadalomban végbemenő homogenizációs folyamat jelölésére. (A későbbi események elemzése azt mutatja, hogy valójában a társadalmi homogenizáció mögött etnikai/nyelvi homogenizációt kell érteni.1) — Létay Lajost, a kolozsvári Utunk, és Szilágyi Dezsőt, az Előre főszerkesztőjét a KB tagjává, Sütő Andrást és Domokos Gézát póttaggá választják.

    1. 1) Vincze, Erdély.