Az SZLKP KB Elnöksége döntést hoz a Csemadok, a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége és a Matica slovenská kizárásáról a Szlovák Nemzeti Front KB-ból, ami egyet jelent a Nemzeti Frontból való kizárásukkal. Az Elnökség „tudomásul veszi” Dobos László lemondását a Csemadok KB elnöki tisztségéről, s határozatban mondja ki, hogy az egyesület elnökévé Fábry Istvánt kell megválasztani. — A szlovák ref. egyház Zsinati Elnökségének kassai ülésén bejelentik, hogy a szlovák lelkészek 1968 májusában kelt rezolúcióját annak aláírói visszavonták.