Egy amerikai katonai bíróság életfogytiglani börtönre ítéli William Calley főhadnagyot, akit bűnösnek találnak a My Lai vietnami faluban történt mészárlás elkövetésében.1

  1. 1) A büntetést 1971. augusztus 20-án 20 évre csökkentették, majd 1974. szeptember 24-én a szövetségi bíróság felmentette Calleyt a vád alól.

1971.

március 30.

A művelődési miniszter utasítást ad ki az új szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzatról. Csökkentik az érettségi vizsgatárgyak számát, az érettségi bizonyítvány záradékában feltüntetik, hogy milyen munkakör ellátására képesít, s hogy a végzett a képzés irányának megfelelő szak-területen szakmunkásként dolgozhat.

    1971.

    március 29.

    Ülést tart a Csemadok KB. A szervezet új elnökévé Fábry Istvánt választják, megerősítik tisztségében Varga Béla vezető titkárt és Varga János titkárt. A KB határozata kimondja, hogy a szövetség továbbra is küzd „a jobboldali opportunizmus, a nacionalista csökevények s minden olyan megnyilvánulás ellen, amely idegen a kommunista párt politikai irányvonalának szellemétől”.