1971.

április 29.

Ülést tart az MSZMP KB. Nyers Rezső, a KB titkára beszámol a gazdasági munka időszerű kérdéseiről. — Aczél György KB-titkár vezetésével 27 tagú művelődéspolitikai bizottság alakul. — Gyenes Andrást kinevezik a KB Külügyi Osztályának vezetőjévé.