1974

1974.

január 11.

Haraszti Miklóst „államrend elleni izgatás” vádjával 8 hónap felfüggesztett fegyházra ítélik a Darabbér c. könyv megírásáért és terjesztéséért.1

  1. 1) A könyv 1975-ben Nyugat-Berlinben jelenik meg elsőként; magyarul 1979-ben a párizsi Magyar Füzetek kiadásában lát napvilágot.