Portugáliában a hadsereg részvételével, a tömegek támogatásával végrehajtott vértelen puccs (a „szegfűs forradalom”) megdönti a Salazar-rendszert. A hatalmat átvevő héttagú junta vezetője Antonió de Spínola tábornok. szeptember 30. — A portugál, majd a görög és a békés, alkotmányos spanyol fordulat jelentős tanulsággal szolgál a szovjetizált Kelet-Európa számára.

    1974.

    április 10.

    A magyar–csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából Kádár János vezetésével magyar párt- és kormány-küldöttség látogat Csehszlovákiába. — A látogatásról kiadott közleményből a csehszlovák ellenvetés miatt, nehogy ez precedenst teremtsen lengyel és keletnémet viszonylatban, kimarad az a tétel, hogy a nemzetiségek fontos szerepet töltenek be a két ország népei barátságának ápolásában. Csehszlovák kívánságra bekerül a közleménybe a Duna magyar–csehszlovák szakaszának közös hasznosítására vonatkozó tervek megerősítése.