1974.

október 20.

Bp-en izgatás vádjával őrizetbe veszik Konrád György írót, Szelényi Iván szociológust és Szentjóbi Tamás képzőművészt. Előbbi kettőt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz c. könyv megírásáért, utóbbit a kézirat egy példányának birtoklásáért. — Egy hét után szabadon engedik őket, de közlik velük, hogy számítanak Nyugatra távozásukra.1

  1. 1) Szelényi 1975 májusában, Szentjóbi néhány hónappal ké­sőbb emigrált.