1974.

december 10.

Befejeződik az EK állam- és kormányfőinek párizsi csúcstalálkozója. Döntés születik az Európai Regionális Fejlesztési Alap létrehozásáról (1975. március 18.) és az Európai Parlament közvetlen választásáról (1976. szeptember 20.). A résztvevők elhatározzák, hogy a jövőben Európai Tanácsként1 (European Council, Conseil Européen) működnek, s hogy a tanács elnöki posztját félévenkénti váltással töltik be.

  1. Az Európai Tanács félévente legalább egyszer ülésezik, az állam- vagy kormányfők és a külügyminiszterek mellett az EK Bizottsága elnökének részvételével; döntései politikai (nem kötelező) érvényűek. — Az Európai Tanács nem tévesztendő össze az 1949 májusában alakult Európa Tanáccsal (Council of Europe, Conseil de l'Europe).

1974.

december 7.

Kolozsvárott zárt tárgyaláson két és fél év börtönbüntetésre ítélik Kallós Zoltán néprajzkutatót.1

  1. 1) A per koncepciós jellege nyilvánvaló volt. A neves etnográfus érdekében a magyar politikai és kulturális elit néhány tagja mellett szót emelt az Amnesty International is. Kallóst 1975 tavaszán szabadlábra helyezték.