Hatályba lép a biológiai (bakteriológiai) fegyverek fejlesztésének, gyártásának és felhalmozásának tilalmáról, valamint megsemmisítésükről szóló egyezmény, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1971 decemberében fogadott el.

    1975.

    március 22.

    Befejeződik az MSZMP XI. kongresszusa. 1980. március 24. — A határozat meghirdeti a „fejlett szocialista társadalom felépítésének” programját, amelynek része a hatékony és takarékos gazdálkodás, a szocialista demokrácia fejlesztése, a választott szervek szerepének növelése. — Az új Központi Bizottság 125 tagú. A PB tagjai: Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Lázár György, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István.1 A KB titkárai: Biszku Béla, Gyenes András, Győri Imre, Németh Károly, Óvári Miklós, Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János.

    1. 1) A PB-ből kimaradt Fehér Lajos, Kállai Gyula és Nyers Rezső.