A csehszlovák fél átadja a magyar félnek az ötéves államközi kulturális munkaterv csehszlovák javaslatát, amely, a komáromi megállapodás ellenére, nem kívánja intézményesíteni a nemzeti-ségi kulturális együttműködést, és a korábbiakhoz képest is visszalépést jelent. Nem teszi lehetővé többek között az önköltséges mo-i továbbtanulás lehetőségét és a a bizonyítványok és oklevelek kölcsönös elismerését sem.