1976.

március 30.

A HNF Polinszky Károly oktatási miniszter vezette küldöttsége II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkalmából Borsiban megkoszorúzza Rákóczi emlékművét, majd a kassai dómban a fejedelem sírját. — A szlovák pártvezetés a magyar fél tudtára adja, hogy kedvezőtlenül ítéli meg Rákóczi szerepét; a magyar küldöttség kelet-szlovákiai tartózkodása során egyetlen központi szlovák párt- vagy állami szerv sem képviselteti magát.

  Pozsonyban befejeződik az SZLKP kongresszusa. A párt első titkárává ismét Jozef Lenártot választják. A 101 tagú KB-ban helyet kap Fábry István, Fehérváry Géza, Csáji István, Csank Zoltán, Lippai Lajos, Szalai Imre és Nagy Sándor.

   1976.

   március 23.

   Hatályba lép a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya, valamint az ún. Fakultatív Jegyzőkönyv. április 22. Miután Mo, a szovjet blokk többi országához hasonlóan, a helsinki konferencián a jegyzőkönyvet nem írta alá, továbbra is korlátozzák az emberi jogok nemzetközi ellenőrzését; az Emberi Jogok Bizottsága magyar panaszt nem vizsgálhat.