1976.

október 17.

Templomot szentelnek a korábban Csík megyéhez tartozó, de 1950-ben Bákó tartományhoz (1968-ban pedig Bákó megyéhez) csatolt Gyimesbükkön. — A hatvanas-nyolcvanas években ez volt az egyetlen település Bákó megyében, ahol a magyar nyelvű híveknek magyarul lehet misézni.1

  1. 1) A templomépítő plébánost, Dani Gergelyt ettől fogva rendszeresen zaklatta a Securitate. A folyamatos üldözések következtében 1982-ben 63 éves korában szívinfarktusban meghalt. (Lásd Vincze, Erdély.)