1978.

április 30.

E hónap folyamán Duray Miklós szlovákiai geológus, a magyar iskolák nyelvi átépítése elleni tiltakozás megszervezésére, mintegy 10-15 magyar értelmiségi közreműködésével megalakítja az illegális Csehszlovákiai Magyar Nemzetiség Jogvédő Bizottságát. 1982. június 3. — A magyar lakosság a tavasz folyamán a bizottság kezdeményezésére a szlovák állami és pártvezetéshez intézett levelek sokaságában tiltakozik a tervbe vett intézkedés ellen.

  1978.

  április 22.

  Az ET felmenti tisztségéből Cseterki Lajost, az ET titkárát; helyére Katona Imrét választják. — Átalakul a kormány. Az ET Marjai József moszkvai nagykövetet miniszterelnök-­helyettessé, Markója Imrét igazságügy-miniszterré, Soltész István kohó- ­és gépipari miniszterré nevezi ki.

   1978.

   április 19.

   Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól. — Az ülésén Németh Károlyt leváltják a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának vezetői, Biszku Bélát pedig KB-titkári tisztéből. Havasi Ferencet és Korom Mi­hályt megválasztják a KB titkárává. A testület ajánlásokat fogad el állami (április 22.) és párttisztségek (április 21.) betöltésére.