1980.

december 20.

Kihirdetik az 1980: 20. tvr.-t a társadalombiztosításról szóló 1975: II. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról. „Öregségi nyugdíjra a hatvanadik életévét betöltött férfi és az ötvenötödik életévét betöltött nő jogosult, ha húszévi szolgálati időt szerzett. Öregségi nyugdíjra jogosult a Minisztertanács által meghatározott feltételek fennállása esetén … átmenetileg az is, aki húsz évnél rövidebb, de legalább tízévi szolgálati időt szerez.”