1982.

január 31.

E hónapban megjelenik a Beszélő c. illegális folyóirat 2. száma. Közli Nagy Imrének a mátyásföldi KGB-fogságban Donáth Ferenchez írott levelét, valamint Donáth Ferencnek Molnár Miklóshoz írt levelét a november 4-ei eseményekről és a Nagy Imre-perről.