Brassóban meghal Kurkó Gyárfás kisiparos, politikus, író, 1934-ben a MADOSZ egyik alapítója, majd országos elnöke, 1945 és 1947 között az MNSZ elnöke.1

  1. 1) Kurkót 1949-ben letartóztatták és 1951-ben koholt vádakkal életfogytiglani börtönre ítélték. Börtönéveit magánzárkában és elmegyógyintézetben töltötte. 1964-ben az általános amnesztiával szabadult, de megrokkant egészségi állapota miatt a közéletben már nem vett részt.

1983.

május 20.

Erdélyben létrejön az erdélyi magyarság nemhivatalos hírirodája, az Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania, HPT). — A beköszöntő szerint: „A híriroda nem tart fenn együttműködést, kapcsolatot semmilyen bel-, vagy külföldi ellenzéki csoporttal, sem földalatti sajtótermékkel, illetve kiadóval. Külföldi kapcsolatai is csak arra szorítkoznak, hogy értesüléseit, a nemzetközi szokásoknak megfelelően, más informális csatornáknak továbbítsa. Célja egyedül az, hogy a ma Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal tudósítson mindenkit, aki illetékes, s akit az erdélyi magyarság sorsával való rokonszenv illetékessé tesz.”

    1983.

    május 18.

    Az Országos Pedagógiai Intézetben megtárgyalják „A cigánygyermekek nevelésének és oktatásának speciatitásai” c. előterjesztést. — Megállapítják, hogy az 1961-es párthatározat alapján működő cigányosztályok1 nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a felzárkóztatás helyett inkább a szegregációt szolgálták.

    1. 1) Az 1982–83-as tanévben 130 ilyen osztályban közel 3000 gyerek tanult.