1984.

május 24.

Az Erdélyi Ref. Egyházkerület közgyűlése Tőkés István teológiaprofesszort leváltja püspökhe-lyettesi tisztségéből, egyben fölmenti a Református Szemle főszerkesztői posztjáról. — E hónapban fiát, Tőkés Lászlót fölfüggesztik dési lelkészi állásából és Mezőszentpéterre helyezik. Tőkés László ezt a helyet nem hajlandó elfoglalni. 1988. szeptember 6.

    1984.

    május 17.

    A MOB közleményt ad ki, amely szerint a magyar sportolók, a többi szocialista ország sportolóihoz hasonlóan, nem vesznek részt a XXIII. nyári olimpiai játékokon Los Angelesben. — 26 magyar állampolgár nyílt levélben tiltakozik a részvétel lemondása ellen.