1984.

május 24.

Az Erdélyi Ref. Egyházkerület közgyűlése Tőkés István teológiaprofesszort leváltja püspökhe-lyettesi tisztségéből, egyben fölmenti a Református Szemle főszerkesztői posztjáról. — E hónapban fiát, Tőkés Lászlót fölfüggesztik dési lelkészi állásából és Mezőszentpéterre helyezik. Tőkés László ezt a helyet nem hajlandó elfoglalni. 1988. szeptember 6.