1984.

október 31.

E hónapban az Új Forrás c. tatabányai irodalmi folyóirat közli Nagy Gáspár „Öröknyár: elmúltam kilenc éves” c. versét, amely fölismerhetően 1956-ról, illetőleg Nagy Imréről szól. Az illetékes pártszervek nyomást gyakorolnak az Írószövetségre, hogy a költőt mentse fel titkári funkciójából; Nagy Gáspár végül önként lemond.

    1984.

    október 25.

    A lengyel belügyminisztérium közli, hogy letartóztatták Popiełuszko atya elrablóit, a minisztérium három tisztjét.1 október 26.

    1. 1) Miután Popiełuszko sofőrje életben maradt, vallomást tehetett a széles nyilvánosság előtt zajló vizsgálat során. A három belügyi tisztet és közvetlen felettesüket 14–25 évi börtönre ítélték.