1985.

március 28.

Befejeződik az MSZMP XIII. kongresszusa. 1988. május 20. — A gazdaság egyre komolyabb egyensúlyi problémái ellenére a kongresszus növekedési és a „népjólét emelését” előirányzó programot fogad el. — A PB-ből kimarad Benke Valéria, Korom Mihály és Méhes Lajos. A PB tagjai: Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Kádár János, Lázár György, Losonczi Pál, Maróthy László, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István. A KB titkárai: Berecz János, Havasi Ferenc, Horváth István, Németh Károly, Óvári Miklós, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás. Kádár Jánost az MSZMP főtitkárává (1988. május 22.), Németh Károlyt az MSZMP főtitkárhelyettesévé (1987. június 25.) választják.

    1985.

    március 10.

    Meghal Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szu LT Elnökségének elnöke. — Az éjszakai órákban összeülő Politikai Bizottság, a Csernyenko által utódnak kijelölt és a Grigorij Romanov leningrádi első titkár által is támogatott Viktor Grisin moszkvai első titkár ellenében, Andrej Gromiko javaslatára, egy szavazat többséggel, az 54 éves Mihail Szergejevics Gorbacsovot, a KB titkárát javasolja megválasztani az SZKP KB főtitkárává. március 11.