Székesfehérvárott meghal Zakar András r. kat. lelkész, pápai kamarás, egykor Serédi Jusztinián és Mindszenty József bíboros érsek titkára.1

  1. 1) Zakar András 1948. november 19-én letartóztatták; a Mindszenty-perben 6 évi börtönre ítélték. 1953-ban szabadlábra helyezték. 1957-es nyugdíjba vonulásáig Bp-en lelkészként működött. 1970-ben felmentették az 1949-es ítélet alól.