1987

II. János Pál pápa közzéteszi Sollicitudo rei socialis kezdetű második szociális enciklikáját.1

  1. 1) VI. Pál pápa 20 évvel korábban e napon tette közzé Populorum progressio kezdetű, a népek fejlődéséről szóló körlevelét.

1987.

december 26.

Nyilvánosságra hozzák az 1988. évi népgazdasági tervet. Az Mt közleményben tájékoztatja a lakosságot a fogyasztói árszínvonal 1988-ban várható alakulásáról, az adóreformmal összefüggő központi árintézkedésekről és a szociálpolitikai juttatások emeléséről.