1987.

február 27.

Bukarestben befejeződik a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának kétnapos ülése. — Az ülésen, több magas rangú román politikus jelenlétében, a román nép történetének meghami-sításával, és a Románia belügyeibe való beavatkozással vádolják Mo-ot.1 március 6.

  1. 1) Az elítélő hangnemű felszólalásokra és az ülést követő sajtóhadjáratra az adott alkalmat, hogy Bp-en megjelent az Erdély története c. háromkötetes történeti összefoglalás.