1987.

március 30.

A Charta 77 levélben tájékoztatja a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát a pozsonyi magyarellenes támadásokról kiadott állásfoglalásáról. A levél szerint a Charta 77 „fenntartás nélkül támogatja a magyar kisebbséget a kulturális diszkrimináció elleni tiltakozásban”. — A Charta 77 egyúttal a Beszélő c. szamizdatot is tájékoztatja a magyarellenes támadásokról kiadott állásfoglalásáról.

    1987.

    március 27.

    A Charta 77 cseh polgárjogi mozgalom a Szövetségi Gyűléshez és a szövetségi kormányhoz intézett levelében elítéli a pozsonyi magyarellenes támadásokat, s felkéri a címzetteket, foglaljanak állást az eseményekkel kapcsolatban, kivizsgálásuknál a legnagyobb körültekintéssel járjanak el, a hírközlő szervek pedig számoljanak be a történtekről és a nyomozásról. március 30.