1987.

július 19.

Csurka István levelet intéz Vásárhelyi Miklóshoz, és a népiek nevében lemondja a készülő második monori találkozót, amely így meghiúsul. Csurka a lépést azzal indokolja, hogy a Beszélőben megjelent „Társadalmi szerződés” c. tanulmányt, amely az egész ellenzék nevében szól, nem egyeztették a népiekkel. — Ezt megelőzően már felkérték Lezsák Sándort, hogy szervezze meg a „népi” értelmiség külön találkozóját.