1988.

május 26.

Oberhachingban (NSZK) meghal Közi-Horváth József v. győri egyházmegyés pap, 1945 előtt ogy-i képviselő, az Actio Catholica országos főtitkára, a keresztényszociális mozgalmak egyik vezetője.1

  1. 1) A német megszállás után, 1944. március 22-én az Ogy-ben egyedül ő emelte föl szavát az elkövetett törvénytelenségek ellen. 1944. november 4-én, Szálasi Ferenc parlamenti eskütételének napján, élesen bírálta a fölálló rendszert.