Az Ogy Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, az Ogy külügyi bizottsága elnöke előterjesztésére állásfoglalást ad ki a romániai településrendezési tervvel kapcsolatban. Eszerint a terv „mélységes aggodalmat és nyugtalanságot” és megütközést váltott ki Mo-on. A Nagy Nemzetgyűlés figyelmét felhívja a megsemmisítésre kijelölt falvak felbecsülhetetlen történelmi és kulturális értékeire, és kifejezi reményét, hogy a terv végrehajtásától elállnak.

    II. János Pál pápa Keresztes Szilárdot a hajdúdorogi g. kat. egyházmegye püspökévé és a Miskolci Exarchátus apostoli kormányzójává nevezi ki.1

    1. 1) Keresztes Szilárd 2008 tavaszán nyugalomba vonult. A püspöki székben 2008. május 2-án P. Kocsis Fülöp követte.

    Megkezdődik az Ogy nyári ülésszaka. június 30. — Az Ogy új elnökévé Stadinger Istvánt választják. A nyugdíjazott Németh Károly helyett Straub F. Brunó akadémikust választják meg az ET elnökévé. — A kormányba három új miniszter kerül: államminiszter Pozsgay Imre, igazságügy-miniszter Kulcsár Kálmán (Markója Imre helyett), művelődési miniszter Czibere Tibor (1989. május 2.) (Köpeczi Béla helyett).