Kassán megkezdődik a Csemadok KB kétnapos ülése. — Kritikus hangvételű felszólalások sürgetik a magyar kisebbség oktatásügyi és kulturális problémáinak rendezését, a magyar pedagógus-képzés megoldását, a magyar iskolahálózat bővítését, a kétnyelvűség következetes alkalma-zásának biztosítását, a tömegtájékoztatási eszközökben a helységnevek magyar nyelvű használatát és a nemzetiségi alkotmánytörvény végrehajtási törvényeinek megalkotását.

    Az ET elfogadja az 1988: 20. tvr.-t „1956. október 23. és 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek kegyelemben részesítéséről”. A kegyelem nem terjed ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetőleg köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el.