Prágában Csehszlovákia megalakulásának 70. évfordulója alkalmából ismét több ezer főből álló tüntető tömeg sürgeti a politikai reformokat. A rendőrség a tüntetést vízágyúk bevetésével ezúttal is szétzavarja, csakúgy, mint a kisebb méretű pozsonyi és brünni megmozdulásokat.

    Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke interjút ad a Magyar Hírlap c. napilapnak. Grósz kijelenti, hogy 1956-ban mindenekelőtt ellenforradalom volt, ezért emlékét jeles eseményként felidézni nem megengedhető. Hangsúlyozza, hogy nincs megelégedve a kormány munkájával, bár a stabilizációs program megvalósítása jól halad.