Pártaktívát tartanak a Budapest Sportcsarnokban. Grósz Károly, az MSZMP KB főtitkára kijelenti, hogy Mo-on osztályharc folyik; ha [a hatalom] nem képes fellépni „az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel” szemben, akkor „az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – fehérterror uralkodik el” az országban. Grósz hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az egypártrendszert, mert az „történelmileg alakult ki”.

    1988.

    november 28.

    Tanácskoznak a kormány és a SZOT képviselői. Megállapodnak, hogy 1989-ben két részlétben emelik a nyugdíjakat, a gyest és a családi pótlékot. Központi béremelést kapnak az egészségügy, az oktatás és a közművelődés dolgozói. Nagy Sándor, a SZOT főtitkára javasolja a katonai kiadások csökkentését, a nagyberuházások időbeli széthúzását és a veszteséges üzemek támogatásának mérséklését.

      Megalakul a Mo-i Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT), amely párbeszédet kezde-ményez a fiatalokat képviselő mozgalmak között, és a 29 tagszervezet álláspontját szándékozik képviselni az állami, politikai és kormányszervek előtt. A MISZOT elnöke Stumpf István, alelnöke Gyurcsány Ferenc.