A Svájcból hazatérő Grósz Károly, az MSZMP főtitkára kijelenti, hogy nem tudott a Pozsgay-nyilatkozat előzményeiről és körülményeiről. Grósz szerint csak az MSZMP KB ítélheti meg az 1956-os események jellegét. február 6. Grósz szerint az MSZMP vezetésében nem alakult ki emberi egy­ség, a tulajdonság- és munkastílusbeli különbsé­gek kezdenek politikai különbözőséggé válni, s mintha „feltűnne a tartalmi egység hiánya is”. A főtitkár szerint a KB-nak le kell vonnia a szemé­lyi konzekvenciákat is, ha úgy látja, hogy a vezetés nem tudja betölteni feladatát.

    Grósz Károly, az MSZMP főtitkára Davosba (Svájc) utazik, a Világgazdasági Fórum rendez-vényeire. január 30. — Grósz előadást tart a fórumon; fogadja őt Jean-Pascal Delamuraz, a Svájci Államszövetség elnöke. — Svájci tartózkodása során Grósz találkozik és megbeszé­lést folytat Anibal Cavaco Silva portugál és Harri Holkeri finn miniszterelnökkel, Hans-Dietrich Genscherrel, az NSZK alkancellárjával és külügyminiszte­rével, valamint Jean-Michel Camdessus­-vel, a Nemzetközi Valuta Alap vezér­igazgatójával.