1989.

június 30.

Kihirdetik az 1989. évi 14. tvr.-t az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzá-járulás [módosításáról] és az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről. A továbbiakban az ET hozzájárulása csak a pápai joghatóság alá tartozó egyházi tisztségek betöltéséhez szükséges. 1990. január 24. — Az Mt rendelete véleményezési és döntés-előkészítési jogkörrel felállítja az Országos Vallásügyi Tanácsot.

  Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Robert Hawke, az Ausztrál Államszövetség miniszterelnöke. — Hawke tár­gyal Németh Miklóssal, az Mt elnökével. Megbeszélést folytatott Nyers Rezsővel, a MSZMP elnö­kével, valamint Grósz Károllyal, a MSZMP főtitkárá­val, és fogadja őt Straub F. Brunó, az ET elnöke.

   Az Ogy módosítja a honvédelmi törvényt: a fegyveres, a fegyver nélküli és a polgári szolgálat időtartama egységesen 24 hónap. A képviselők módosítják a Btk.-t: a polgári szolgálat megtagadá­sáért kiszabható büntetés 3 év börtön. — Az Ogy Külügyi Bizottsága Szűrös Mátyás helyébe Berecz Jánost választja meg elnökének, s további mérlegelésre vísszautalja a kormány­nak Tatai Ilona moszkvai nagyköveti kinevezésé­nek kérdését.

    Reggel 7 és 9 óra között országszerte csaknem 1000 tsz és állami gazdaság dolgozói vonulnak kombájnjaikkal és szállító járműveikkel a főútvonalakra, hogy így adjanak nyomatékot a gabonaárak 30%-os növelését sürgető kérésüknek. A Péter-Pál napi aratási demonstráció békésen befejeződik.

     1989.

     június 28.

     Rigómezőn (Kosovopolje) több mint egymillió szerb emlékezik az oszmán hódítókkal vívott vesztes csata 600. évfordulójára. A szónokok, főként Slobodan Milošević szerb elnök, a törökellenes 1804. évi első és az 1815. évi második felkelésre utalva, a „harmadik szerb nemzeti felkelés” diadalát ünneplik.